Preferinte Comerciale Autonome

Oferirea de către Uniunea Europeană a Preferinţelor Comerciale Autonome (ATP), ulterior aprobării de către Consiliul UE a Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.55/2008 din 21 ianuarie 2008 privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome pentru Republica Moldova, a condiţionat necesitatea creării unui mecanism de distribuire a cotelor la produsele originare din Republica Moldova pentru care au fost stabilite contingente tarifare. În acest sens a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 262 din 07.03.2008 privind administrarea cotelor tarifare la exportul mărfurilor în Uniunea Europeană, în care se propune instituirea unui sistem de distribuire a cotelor la export reieşind din volumul de producţie a întreprinderilor exportatoare şi/sau capacitatea acestora de a valorifica cotele oferite.

Menţionăm că informaţia referitor la valorificarea contingentelor tarifare acordate de UE pot fi obţinute la nr. de tel. (+373 22) 250-603

 

PAGINILE WEB UTILE:

1. External Trade – Export Helpdesk  

2. Europa – Taxation and Customs Union

 

 

Lista documente:

 

  1. Regulamentul CE nr. 1210/2008 din 20.11.2008 de modificare a Regulamentului CE nr. 55/2008 de introducere a unor preferinţe comerciale autonome pentru R.M.
  2. Informaţie generală- Preferinţele Comerciale Autonome (ATP)
  3. Regulamentul Consiliului din 21 ianuarie 2008 privind introducerea unor preferinţe comerciale autonome
  4. Oportunităţile oferite de Preferinţele Comerciale Autonome şi regulile specifice pieţei comunitare

 

 

Zona de Comert Liber cu UE (ZLSAC)

Acordul de comerţ liber RM-UE presupune liberalizarea graduală (până la 10 ani din momentul semnării) a comerţului cu bunuri şi servicii, libera circulaţie a forţei de muncă, reducerea taxelor vamale, barierelor tehnice şi netarifare, abolirea restricţiilor cantitative şi armonizarea legislaţiei RM la Acquis UE.


Astfel, ZLSAC (Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană) este parte a Acordului European de Asociere şi aduce beneficii suplimentare economice pentru Republica Moldova.


Spre deosebire de regimul comercial actual RM-UE (ATP) care este un regim unilateral acordat de UE pe un termen limitat – ZLSAC va fi un acord multilateral încheiat pe o perioadă nelimitată, oferind beneficii la export mai mari decît ATP şi o previzibilitate pe termen lung pentru afaceri şi investiţii.


În perioada 31 mai - 2 iunie 2010, a avut loc Misiunea de evaluare a Comisiei Europene privind ZLSAC.


În cadrul acestei misiuni de evaluare, experţii Comisiei Europene (CE) au avut drept scop obţinerea unei imagini clare a capacităţilor instituţionale şi legislative de negociere şi implementare a ZLSAC pe cîteva sectoare primordiale, precum: măsurile sanitare şi fitosanitare; comerţul cu bunuri şi servicii; barierele tehnice, tarifare şi netarifare; drepturile de proprietate intelectuală; achiziţii publice, facilitarea comerţului; administrarea vamală; servicii financiare şi concurenţă.


Urmare Misiunii de evaluare CE a prezentat recomandările oficiale la data de 26 octombrie 2010.


În baza recomandărilor respective, Ministerul Economiei, în calitate de organ coordonator al procesului de pregătire pentru lansarea viitoarelor negocieri pe ZLSAC a consolidat eforturile în comun cu toate instituţiile responsabile (MAEIE, MAIA, MF, SV, AAP, AGEPI,BR,ANPC,BNM,BNS,CNPF, Cancelaria de Stat etc.) şi experţii CE de Rang Înalt din cadrul instituţiilor nominalizate, a elaborat Planul de Acţiuni pentru realizarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană (ZLSAC).

 

 

Lista documente:

 

1. ACORDUL DE ASOCIERE UE - RM
2. ACORDUL DE COMERT LIBER APROFUNDAT SI CUPRINZATOR