Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Acordul de cooperare comercial-economică dintre Republica Moldova și Turkmenistan a fost semnat la Ashgabat
04/07/2015 - 10:38

7 aprilie 2015, or. AshgabatAcordul de cooperare comercial-economică dintre Republica Moldova și Turkmenistan a fost semnat la Ashgabat (Turkmenistan) în cadrul primei ședințe a Comisiei interguvernamentale moldo-turkmene pentru cooperare comercial-economică, desfășurate în perioada 6-7 aprilie, curent.

 

În cadrul reuniunii Comisiei interguvernamentale moldo-turkmene pentru cooperare comercial- economică părțile au abordat un șir de subiecte de inters comun în principalele domenii de colaborare, precum comerțul bilateral, accentul fiind pus pe intensificarea schimburilor comerciale între țări și lărgirea spectrului de mărfuri comercializate, dezvoltarea cooperării în domeniul agroindustrial, industriei textilelor, invesțional, cultural, educațional și științific. 

 

De asemenea, părțile și-au exprimat interesul pentru aprofundarea colaborării bilaterale în domeniul transporturilor și construcțiilor, convenind să elaboreze și să semneze mai multe acorduri bilaterale în domeniu. Partea turkmenă a invitat partea moldavă să participe la Expoziția Internațională ”Construcțiile Turkmenistanului – 2015” și Conferința ”Dezvoltarea domeniului construcțiilor Turkmenistanului”, care urmează să se desfășoare în perioada 27-29 august 2015, la Ashgabat.

 

O bază importantă în dezvoltarea relațiilor economice bilaterale a constituit semnarea Acordului de cooperare comercial-economică dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Turkmenistanulu, semnat de către Tudor Copaci, viceministrul Economiei și Wepa Abdylhekimow, ministru al Economiei și dezvoltării Turkmenistanului.

 

La finalul sesiunii plenare a Comisiei moldo-turkmene, președinții Comisiei au semnat Protocolul de cooperare comercial economică dintre cele două state.

 

Comisia Interguvernamentală moldo-turkmenă pentru cooperare comercial economică a avut loc în cadrul vizitei oficiale a Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti în Turkmenistan și a fost prezidată din partea Republicii Moldova de către Ion Sula, ministru al Agriculturii și industriei alimentare, iar din partea Turkmenistanului de Orazmyrat Gurbanazarov, Președintele Asociației de Stat pentru Industria Alimentară. 

 

Cea de-a II-a ședință a Comisiei interguvernamentale moldo-turkmene pentru cooperare  comercial economică va avea loc la Chișinău. 

 

modelul_costului