Acte legislative

Energetică 

Legea nr. 1525 din 19.02.1998  cu privire la energetică

//Monitorul Oficial Nr. 50-51, 04.06.1998

 

Legea nr. 117 din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice

//Monitorul Oficial 8-10/6, 22.01.2010

 

 

Energia electrică

Legea 1358 din 04.10.2002 Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la tranzitul de energie şi putere electrică a ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente

//Monitorul Oficial 146-148/1125, 31.10.2002

 

Legea 1360 din 04.10.2002 pentru ratificarea Acordului cu privire la asigurarea funcţionării în paralel a sistemelor electroenergetice ale ţărilor membre ale Comunităţii Statelor Independente

//Monitorul Oficial 146-148/1127, 31.10.2002 

 

Legea nr. 48 din 20.02.2003 pentru ratificarea Acordului cu privire la ajutorul reciproc în caz de accidente şi alte situaţii excepţionale la obiectivele electroenergetice ale statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente

//Monitorul Oficial 48/195, 18.03.2003

 

Legea nr. 107 din 27.05.2016  cu privire la energia electrică

//Monitorul Oficial 193-203/413, 08.07.2016

 

Gaze naturale

 

Legea nr. 592 din  26.09.1995  privind transportul prin conducte magistrale

//Monitorul Oficial.8-9/78,08.02.1996

 

Legea nr. 174 din 11.07.2012  privind declararea utilităţii publice pentru lucrările de interes naţional de construcţie a conductei de interconectare a sistemului naţional de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe direcţia rîul Prut - satul Todireşti, raionul Ungheni

//Monitorul Oficial 166-169a/569, 16.08.2012

 

Legea nr. 210 din 12.07.2013 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabile în cazul lucrărilor de subtraversare a rîului Prut din cadrul Proiectului "Conducta de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) - Ungheni (Republica Moldova)"

//Monitorul Oficial 167-172/566, 02.08.2013

 

Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale

//Monitorul Oficial 193-203/415, 08.07.2016

 

Energie termică

 Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

//Monitorul Oficial 178-184/415, 11.07.2014

  

Legea nr. 148 din 30.07.2014 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimentare centralizată cu energie termică

//Monitorul Oficial 211-212/429, 11.08.2015

 

Legea nr.15 din 20.02.2015 privind ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. «CET-Nord»)”

//Monitorul Oficial 52-57/54, 06.03.2015

 

Legea nr. 163 din 07.07.2016 privind ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova, S.A. „CET-Nord” şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind grantul investiţional acordat din Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu (E5P) pentru realizarea proiectului „Sistemul termoenergetic al municipiului Bălţi (S.A. „CET-Nord”)”

//Monitorul Oficial 277-287/590, 26.08.2016

 

Eficiența energetică și energie regenerabilă

Legea Nr. 160 din 12.07.2007 energiei regenerabile

//Monitorul Oficial Nr. 127-130/550, 17.08.2007

 

Legea nr.142 din 02.07.2010  cu privire la eficiența energetică

//Monitorul Oficial Nr. 155-158/545, 03.09.2010

 

Legea nr. 29 din 24.02.2011 pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA)

//Monitorul Oficial 40-42/82, 18.03.2011

 

 Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic

 

//Monitorul Oficial Nr. 99-102/249, 25.04.2014

 

Legea nr. 128 din 11.07.2014 privind performanţa energetică a clădirilor

//Monitorul Oficial 297-309/609, 10.10.2014

 

Legea nr. 151 din 17.07.2014 privind cerinţele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic

//Monitorul Oficial Nr. 310-312/616, 10.10.2014

 

Legea nr.92 din 14.05.2015 pentru ratificarea Acordului de contribuţie dintre Guvernul Republicii Moldova şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind participarea Republicii Moldova la Fondul Regional al Parteneriatului Europei de Est pentru Eficienţă Energetică şi Mediu

//Monitorul Oficial 144-149/278, 12.06.2015

 

Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

//Monitorul Oficial 69-77/117, 25.03.2016

 

Produse petroliere

Legea nr. 461 din 30.07.2001 privind piaţa produselor petroliere

//Monitorul Oficial 107/821, 04.09.2001

 

*************

 

Legea nr.1402 din 24.10.2002 serviciilor publice de gospodărie comunală

//Monitorul Oficial 14-17/49, 07.02.2003