AGENDA RIA 04.09.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activității de întreprinzător

 

04    septembrie 2019                                                         ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, elaborată de Agenția de Stat pentru Proprietatea intelectuală.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea tarifelor la serviciile prestate de Agenția de Stat pentru Proprietatea intelectuală, elaborată de Agenție.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Legii privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase și a proiectului de lege propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectulhotărîrii de Guvern pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.950/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/sau în emisaruri pentru localităţile urbane şi rurale, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei cu privire la modul depunerii notificării privind comercializarea alcoolului etilic, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

6. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 21 august curent, procesul-verbal nr.18/

 

7.Examinarea Regulamentului privind principiile de efectuare a investițiilor, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 07 august curent, procesul-verbal nr.16/

 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și a proiectului propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

9. Examinarea la proiectul Codului rețelelor electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 21 august curent, procesul-verbal nr.18/

 

           

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                                   Vladislav CAMINSCHI

 

Materiale necesare:

  1. ANRE
  2. MADRM
  3. MSMPS