Agenda RIA 05.09.2018

AGENDA

şedinţei Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

05.09.18                                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege privind Codul vamal, elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

2. Examinarea proiectului de lege privind Codul vamal, elaborat de Ministerul Finanțelor.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

4. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele alimentare și pe produsele alimentare și stabilirea măsurilor tranzitorii privind lista de arome și materii prime, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare şi/sau pentru producerea aromelor de fum derivate, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

6. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare și de stabilire listei de produse primare de arome de fum autorizate pentru utilizarea ca atare în sau pe produsele alimentare şi/sau pentru producerea aromelor de fum derivate, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

8. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare