Agenda RIA 05.12.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

05.12.2018                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare privind desfășurarea activităților în domeniul comunicațiilor poștale din Republicii Moldova, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul hotărîrii Consiliului de administrație al ANRE cu privire la modificările ce se operează în anexă la Hotărîrea Consiliului de administrație nr.282/2016 din 11.11.2016, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a cerințelor și procedurilor administrative referitoare la certificatele controlorilor de tarife aerian și a proiectului de hotărîre propriu-zis, elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare