Agenda RIA 06.02.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

 

06.02.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor, Nomenclatorul serviciilor și tarifele la serviciile prestate de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, și proiectul propriu-zis elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova (Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova),și proiectul propriu-zis elaborate de Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.944/2018 și proiectul propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărârii de Guvern privind Cerințele minime de securitate și sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafață sau subterane și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

 

 

 

 Președintele Grupului de lucru                                               Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare