Agenda RIA 07.11.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

07.11.2018                                                                    ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului privind modificarea unor hotărîri ale Guvernului, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul Metodologiei de calculare a plaților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea proiectului Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 31.10.2018, procesul-verbal nr.29/

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr.296-O din 19/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor,  elaborată de Serviciul Vamal.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (Codul fiscal, Codul vamal, Legea 1569/2002), elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectulhotărîrii Guvernului privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă (Anexa nr.5 și Anexa nr.8), elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

7. Examinarea proiectului de hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori, elaborat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat pozitivîn ședința GL din 28.03.2018, procesul-verbal nr.10/

 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.160/2011, elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare

 

Publicat la data de 05.11.2018

Subdiviziunea responsabilă: Secția reglementarea mediului de afaceri și IMM