Agenda RIA 17.10.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

17.10.18                                                                      ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea proiectului Regulamentului privind racordarea la rețelele electrice și prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a energiei electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 13.06.2018, procesul-verbal nr.17/

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementarela proiectul de modificare a Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr.102 din 31.03.2016 și a proiectului de modificare a Metodologiei propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 15.08.2018, procesul-verbal nr.23/

 

4. Examinarea proiectului Codului transport feroviar, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 15.08.2018, procesul-verbal nr.23/

 

5. Examinarea proiectul de lege pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost avizat pozitivîn ședința GL din 10.10.2018, procesul-verbal nr.27/

 

6. Examinarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative (Legea 57/2006; Legea 1100/2000), elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 12.09.2018, procesul-verbal nr.25/

 

 

 Președintele Grupului de lucru                                                 Vitalie IURCU

 

Materiale necesare