Agenda RIA 19.12.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

19.12.2018                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea proiectului Legii pentru modificarea unor acte legislative (Legea nr.161-XVI din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale și Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor), elaborat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

/Notă: AIR a fost avizat pozitiv în ședința GL din 14.03.2018, procesul-verbal nr.9/

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului privind modul și condițiile de acordare și retragere a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, ori a abrevierilor sau derivatelor denumirii oficiale sau istorice a statului în denumirea persoanei juridice cu scop lucrativ și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Justiției.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de eliberare a proiectului și/sau a planului de organizare a teritoriului în vederea înființării plantațiilor de culturii pomicole, nucifere, de arbuștii fructiferi și căpșun și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Reglementarea tehnică „Definirea, descrierea, prezentarea și etichetarea băuturilor alcoolice”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 317/2012 și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de stabilire a normele detaliate referitoare la personalul navigant din aviația civilă și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

6. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului Nr. 974 din 15.08.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal).

 

 

Președintele Grupului de lucru                                                 Vitalie IURCU

 

Materiale necesare