Agenda RIA 20.03.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

20.03.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de formare a tarifelor pentru serviciile de rețea, elaborată de Agenția Relații Funciare și Cadastru.

 

2. Examinarea proiectului de Ordin cu privire la instalarea sistemului de supraveghere video la antrepozitele vamale, elaborat de Serviciul Vamal.

/ Notă : AIR a fost examinată și avizată parțial pozitiv în ședința GL din 13.03.2019, procesul-verbal nr.5/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare asupra proiectului de ordin cu privire la reglementarea actelor necesare pentru acordarea unor regimuri vamale cu impact economic, elaborată de Serviciul Vamal.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare referitor la aprobarea proiectul Ghidului privind examinarea dovezilor de origine preferențiala prezentate pentru aplicarea tratamentului tarifar preferențial, în contextul Convenției regionale cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, elaborată de Serviciul Vamal

 

 

 

 

 

Președintele Grupului de lucru                                       Vitalie IURCU

 

Materiale necesare