AGENDA RIA 21.08.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activității de întreprinzător

 

21 august 2019                                                           ora 14-00, biroul 246

 

1.Examinarea proiectului de Ordin referitor la aprobarea Instrucțiunii cu privire la procedura de înregistrare și revocare a înregistrării exportatorilor în/din sistemul exportatorilor înregistrați, elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 14 august curent, procesul-verbal nr.17/

 

2.Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de lege pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr.154/2003, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

3.Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Codului rețelelor electrice, elaborată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

4.Examinarea proiectului Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

 

5.Examinarea proiectului Normelor de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 10 iulie curent, procesul-verbal nr.14/

           

6.Examinarea proiectului hotărârii Consiliului de administrație pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea autorizației de electrician autorizat, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost examinat și avizat parțial pozitiv în ședința GL din 31 iulie curent, procesul-verbal nr.15/

 

 

Vicepreședintele Grupului de lucru                        Vladislav CAMINSCHI

 

 

Materiale necesare