Agenda RIA 21.11.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

21.11.2018                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea proiectuluihotărîrii Guvernului privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

/Notă: AIR a fost avizat pozitivîn ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

 

2. Examinarea proiectului Ordinului Serviciului Vamal cu privire la completarea Ordinului Serviciului Vamal nr.296-O din 19/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind decizia de clasificare a mărfurilor,  elaborat de Serviciul Vamal.

/Notă: AIR a fost avizat pozitivîn ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul legii privind regimul materialelor explozive cu destinație civilă, elaborată de Ministerul Afacerilor Interne.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor, elaborată de Ministerul Finanțelor.

 

6. Examinarea proiectului Metodologiei de calculare a plaților pentru dezvoltarea, modernizarea, exploatarea și/sau întreținerea obiectelor de infrastructură energetică de importanță strategică, elaborat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

/Notă: AIR a fost avizat pozitivîn ședința GL din 7.11.2018, procesul-verbal nr.30/

 

7. Examinarea Analizei impactului de reglementare efectuată asupra proiectului hotărîrii de Guvern privind modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr.418/2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producerea, certificarea, controlul şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor viticol” și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

8. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea Condițiilor speciale aplicabile importurilor de gumă de gaur, originară sau expediată din India și a proiectului de hotărîre a Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare