Agenda RIA 23.01.2019

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

23.01.2019                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare a proiectului Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele de emitere a zgomotului și vibrației la desfășurarea activităților de comerț interior și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la formarea și certificarea operatorilor în domeniul tehnicii frigului, care conține hidroclorofluorocarburi și gaze fluorurate cu efect de seră,elaborată de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobarea Metodologiei de calcul al impactului biocarburanților și biolichidelor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și a proiectului propriu-zis, elaborate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

 

          4. Examinarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ,,Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio”, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

 

Președintele Grupului de lucru                                    Vitalie IURCU

 

Materiale necesare