Agenda RIA 31.10.2018

AGENDA

ședinței Grupului de lucru

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

 

31.10.2018                                                                  ora 14-00, biroul 246

 

1. Examinarea Analizei impactului de reglementare laproiectul Hotărîrii privind aprobarea modificărilor și completărilor la Regulamentul privind accesul la rețelele de transport al gazelor naturale și gestionarea congestiilor aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al ANRE nr.321 din 13 decembrie 2016 și a proiectului Regulamentului propriu-zis, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

2. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei electrice și a proiectul Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, elaborate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.

 

3. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Ordinului Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind modul de verificare a solicitanților și titularilor Autorizației AEO și a Normelor propriu-zise, elaborate de Serviciul Vamal.

 

4. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentuluisanitar privind bazinele de înot, elaborată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

 

5. Examinarea Analizei impactului de reglementare la proiectul Hotărîrii Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei și a proiectul Hotărîrii Guvernului propriu-zis, elaborate de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

 

6. Examinarea repetată a proiectului Codului transport feroviar, elaborat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.

/Notă: AIR a fost avizat parțial pozitivîn ședința GL din 15.08.2018, procesul-verbal nr.23/

 

 

Președintele Grupului de lucru                                              Vitalie IURCU

 

 

Materiale necesare