Titlu

Agenţia Internaţională pentru Energie a prezentat un raport privind politica energetică din Republica Moldova
04/15/2015 - 16:50

15 aprilie 2015, Chişinău – Republica Moldova a demonstrat progrese în implementarea reformelor în sectorul energetic, însă acestea trebuie continuate şi perfecţionate. Acestea au fost principalele recomandări prezentate în cadrul evenimentului de lansare a Raportului de evaluare privind dezvoltarea sectorului energetic, în ţările partenere în cadrul Programului INOGATE, efectuat de către Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) şi secretariatul tehnic INOGATE.

 

În cadrul raportului au fost apreciate realizările Republicii Moldova în dezvoltarea sectorului energetic, precum și adoptarea măsurilor de reformă a politicii energetice, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Energetice și legislația Uniunii Europene. La fel, experţii au mai recomandat crearea unui sistem integrat de colectare a datelor, dar şi colaborarea cu alte state în procesul de dezvoltare a interconexiunilor şi pieţelor regionale energetice.

 

Prezentă la eveniment, Secretarul de Stat, Lilia Palii, a menţionat că sunt întreprinse măsurile necesare pentru transpunerea la acquis-ul comunitar, iar Republica Moldova are o agendă concretă privind reformarea sectorului energetic. Totodată, Lilia Palii a dat asigurări că Ministerul Economiei va ţine cont de recomandări, întrucât modernizarea infrastructurii energetice, dezvoltarea sectorului energiei regenerabile şi eficienţei energetice sunt o prioritate pentru Republica Moldova.

 

La rândul său, directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Maria van der Hoeven, a propus celor 11 state analizate în raport să elaboreze strategii energetice cuprinzătoare, care să identifice scenarii pe termen mediu şi lung în domeniul dezvoltării sectorului energetic.

 

Raportul final a fost prezentat la 13 aprilie curent oficialilor europeni la Bruxelles. Acesta oferă o analiză cuprinzătoare a politicilor energetice din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Kârgâzstan, Republica Moldova, Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina și Uzbekistan.