Titlu

Alexandru Sonic, în cadrul Grupului de lucru pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului 2020 – 2030: Turismul poate fi un bun factor pentru relansarea economiei țării
10/17/2019 - 11:39

Astăzi, 17 octombrie a.c., s-a desfășurat ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Programului Strategic de Dezvoltare a Turismului (PSDT) în anii 2020 – 2030.

 

Programul este elaborat pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii cu sprijinul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UK aid.

 

Alexandru Sonic, Președintele Grupului de lucru pentru elaborarea PSDT, a declarat la deschiderea ședinței: „Potrivit datelor statistice, în Moldova contribuția turismului în produsul intern brut este mic, însă, ceea ce cunoaștem e că avem un potențial pe care putem să-l dezvoltăm. Turismul poate fi un bun factor pentru relansarea economiei țării.”

 

În cadrul ședinței au fost prezentate rezultatele analizei situației în domeniul turismului din Republica Moldova, discutate tendințele naționale și internaționale pe piața turistică, precum și prioritățile identificate pentru includerea în PSDT 2030.

 

De asemenea, au fost analizate date statistice și documente strategice referitoare la turism, organizate ateliere de lucru, precum și efectuate vizite la unele destinații turistice din teritoriu.

 

Rezultatele activităților menționate au fost generalizate și reflectate în comunicările experților, referitoare la „Dezvoltarea produselor turistice în Moldova: evoluție, poziționare, trenduri” – Jack Delf, expert, Muntenegru și „Marketing și promovare turistică în Moldova și în țările din regiune: piețe-țintă, provocări, tendințe” –Roger Goodacre, expert,  Marea Britanie.

 

Propunerile privind prioritățile și direcțiile de dezvoltare a turismului în Republica Moldova în anii 2020 – 2030 au fost prezentate de experții locali Andrei Crigan și Stanislav Madan.

 

La finalul ședinței au fost discutate propunerile înaintate și validate componentele matricei strategice a Programului (viziunea, obiectivele generale și specifice), precum și au fost stabilite acțiunile ce urmează a fi întreprinse la etapa următoare de elaborare a Programului.

 

Astfel, pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie va fi elaborat proiectul PSDT 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, iar la sfârșitul lunii noiembrie vor fi organizate o serie de consultări prealabile cu mediul de afaceri, autoritățile publice și membrii Grupului de lucru pe marginea proiectelor elaborate.