Analiza avizelor la proiectul de Hotărîre a Guvernlui „Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015”