Analiza avizelor la proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Mondială în vederea realizării Proiectului de îmbunătăţire a eficienţei sectorului de alimen