Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării