Analiza avizelor la proiectul Legii privind unele măsuri referitor la procedura falimentului a Societăţii pe Acţiuni „Termocom”