Anunț privind inițierea elaborării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea „Conceptului Tehnic privind Sistemul de management integrat”

În conformitate cu prevederile Codului transporturilor rutiere, aprobat prin Legea nr. 150/2014, toate activitățile regulatorii și de supraveghere efectuate de Agenția Națională Transport Auto urmează a fi efectuate prin intermediul aplicației informatice Sistemul de Management Integrat.  În acest context, a fost elaborat proiectul Conceptului tehnic al Sistemului de management integrat.

 

Persoana responsabilă:

Elena Cacicovschii-Șef Direcția Transport,

tel. 022 250 545,

e-mail: elena.cacicovschii@mei.gov.md

 

Termen: 30.08.2019