Titlu

Atelier de lucru privind „Evaluarea politicilor de dezvoltare a IMM-urilor conform principiile Small Business Act al UE”
02/11/2015 - 15:31

11.02.2015 - Ministerul Economiei a organizat atelierul de lucru „Evaluarea aplicării principiilor Small Business Act (SBA) în Republica Moldova -2015”,  la 10 februarie curent,  în cooperare cu Organizația  pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD) și experții guvernamentali antrenați în procesul de evaluare SBA 2015.

 

Scopul atelierului a fost de a acorda asistența necesară din partea OECD în contextul desfășurării celui de-al doilea ciclu de evaluare a politicilor de dezvoltare a sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, întru alinierea la principiile documentului european „Small Business Act” (Legea IMM-urilor). Evaluarea va asigura o abordare calitativă a pașilor de urmat în implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor, reflectând punctele tari și slabe ale cadrului de politici existent și constă din 2 etape principale: autoevaluarea realizată de către autoritățile naționale și evaluarea de către experții internaționali din cadrul OECD.

 

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei, Lilia Palii, a subliniat rolul alinierii Republicii Moldova la principiile SBA, fapt ce contribuie la crearea unui cadru legal propice pentru dezvoltarea IMM-urilor, luând în considerare că acestea reprezintă 97,5 % din totalul întreprinderi. Totodată, Lilia Palii a  menționat importanța acestei evaluări: „Analiza progreselor înregistrate, reprezintă un instrument eficient pentru îmbunătățirea și monitorizarea politicilor de dezvoltare a sectorului IMM-urilor, pentru preluarea expertizei europene și internaționale precum și în asigurarea unei abordări calitative a pașilor de urmat în implementarea eficientă a politicilor de dezvoltare a IMM-urilor.”

 

 

La atelier au participat reprezentanții ai instituțiilor publice antrenați în procesul de evaluare pe indicatorii SBA, experţi internaționali, inclusiv ai OECD.

 

Subiectele abordate în cadrul atelierului s-au axat pe 3 blocuri tematice care includ dimensiunile de politici evaluate: dezvoltarea instituțională și mediului operațional, accesul la finanțare și servicii și capacitățile IMM-urilor.

 

 

 

Menționăm că  în rezultatul primei evaluări efectuate în 2012, a fost aprobată  Strategia de Dezvoltare a Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 2012-2020 pentru Republica Moldova, fiind una dintre realizările de bază în procesul de ajustare a documentelor strategice de politici în domeniu.Totodată, recent a fost aprobat prin Ordinul Ministrului, noul plan de acțiuni pentru perioada 2015-2017 cu un set nou de acțiuni focusate pe dezvoltarea, în continuare, a priorităților stabilite în Strategie și îmbunătățirea progreselor înregistrate.