Comerț interior

 

Principalul document strategic la ora actuala, implementat de Ministerul Economiei, este Strategia de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014 – 2020, care a fost aprobata la 13 noiembrie 2013 prin Hotarare de Guvern. Îmbunătățirea infrastructurii comerciale rurale, asigurarea pieței interne cu produse calitative, preponderent autohtone, reducerea actelor permisive la lansarea afacerii în comerț, reguli clare în vânzările promoționale, sunt câteva din acțiunile prevăzute de Strategie. 

 

Documentul reprezintă cadrul strategic de politici pe termen mediu pentru dezvoltarea pe teritoriul întregii ţări a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor şi vine să modifice conceptul existent al comerţului interior. Obiectivele de bază ale Strategiei vizează creşterea eficienţei reglementării comerţului interior, sporirea competitivităţii produselor/serviciilor plasate pe piaţă, îmbunătăţirea infrastructurii comerciale în teritoriu, în special în localităţile rurale, modernizarea formelor de distribuţie şi comercializare a produselor/serviciilor, asigurarea comerţului cu forţă de muncă calificată în continuă perfecţionare. Acestea efectiv vor conduce la reducerea costurilor operaţionale şi, respectiv, consumatorii vor beneficia de bunuri şi servicii la preţuri accesibile. 

 

Conform estimărilor, implementarea Strategiei va conduce la sporirea vânzărilor cu amănuntul cu cca 3-4 % anual, precum şi la micşorarea dezechilibrului infrastructurii comerciale între localităţile urbane şi cele rurale cu 10 - 15 % pînă în anul 2020. De asemenea, documentul prevede extinderea reţelei comerciale cu cca 50 unităţi anual, creşterea ponderii comerţului de format modern în totalul de vânzări cu amănuntul pe ţară până la 45 %, creşterea ponderii comerţului la distanţă în totalul de vânzări cu amănuntul cu cca 2-3 % anual.