Titlu

Comunitatea Energetică internațională susține dezvoltarea și implementarea proiectelor energetice în Republica Moldova
06/29/2017 - 11:43

29 iunie, Chișinău – Comunitatea Energetică susține inițiativa Republicii Moldova de a obține suport pentru extinderea finanțării nerambursabile a proiectelor de interconectare energetică pentru a diminua din impactul negativ asupra tarifelor la consumatorii finali, a declarat viceministrul Economiei, Vitalie Iurcu după întrevederea la Viena cu Janez Kopač, director al Secretatriatului Comunitatii Energetice.

 

Vitalie Iurcu și Janez Kopač au discutat aspecte ce țin de dezvoltarea domeniul energetic și extinderea pieței interne a energiei din Uniunea Europeană, cu acordarea ajutorului necesar țârii noastre în procesul de transpunere şi aplicare a Tatatului de instituire a Comunității Energetice (TCE), la care Moldova este parte.

 

De asemenea, în urma dialogului purtat directorul Secretatriatului Comunității Energetice va susține urgentarea asistenței pe dimensiunea metodologii si tarife de  intrare-ieșire pe domeniul gazelor naturale și energiei electrice pentru a facilita clarificarea mecanismelor de recuperare a investițiilor în interconexiuni și a impactului asupra tarifelor la consumatorii finali.

 

De asemenea, cu suportul Secretariatului Comunității Energetice vor fi studiate mecanismele de recuperare a investițiilor în proiectele de dezvoltare a infrastructurii (tarif unic, fonduri de securitate energetică, plăți în cadrul obligațiilor de serviciu public, etc.) conform practicilor UE și mondiale, a declarat viceministrul Economie.

 

 

De asemenea, la Viena Vitalie Iurcu viceministrul Economiei a participat la sesiunea a 4-a a Comisiei mixte moldo-austriece pentru cooperare economică bilaterală, în perioada 26-27 iunie 2017.

 

Delegația Republicii Moldova a inclus reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai Agenției pentru Protecția Consumatorului, ai Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic, Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO), precum și reprezentanți ai Ambasadei Moldovei în Austria.

 

Delegaţia austriacă a inclus reprezentanţi din Ministerul Federal pentru Ştiinţă, Cercetare şi Economie, Ministerul Federal pentru Europa, Integrare şi Afaceri Externe, Ministerul Federal al Agriculturii, Silviculturii, Mediului şi Adiministrării Apelor, Ministerul Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi Protecţia Consumatorului, Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare şi Secţia Comercială a Ambasadei Austriei la Bucureşti.

 

Membrii Comisiei mixte moldo-austriece au evaluat stadiul cooperării economice bilaterale în sectoarele importante pentru susținerea integrării europene a Republicii Moldova și au venit cu propuneri de proiecte concrete de cooperare pentru viitor în mai multe domenii.

 

Delegația austriacă a reafirmat susținerea pentru stabilitatea şi modernizarea Republicii Moldova, precum și de consolidare a instituțiilor sale.

 

La finalul sesiunii a fost semnat protocolul sesiunii a IV-a a Comisiei mixte interguvernamentale moldo-austriece şi s-a stabilit data și locul desfășurării următoarei (a cincea) reuniuni.

 

 

Comunitatea Energetică (CE) a fost înființată în 2005 prin Tratatul de  instituire a Comunității Energetice (TCE) și este o organizație internațională preocupată de dezvoltarea politicilor energetice. Uniunea Europeană este parte la Tratatul de instituire a Comunității Energetice. Orice stat membru al UE poate obține statutul de participant al acestei Organizații. În prezent, 20 de state membre ale UE au statut de participant.  Republica Moldova este parte la TCE din 1 mai 2010.