Titlu

Consiliul pentru Competitivitate a examinat realizarea politicilor de competitivitate a țării
06/16/2017 - 14:54

16 iunie, Chișinău – Consiliul pentru Competitivitate a examinat raportul de implementare a Matricei de politici a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova pentru anul 2016, stabilind că rata de realizare a obiectivelor stabilite a constituit 61 la sută, cu 7 puncte procentuale mai mult, comparativ cu 2015. 

 

În opinia viceprim-ministrului, Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în pofida majorării cu 7% a ratei de realizare a obiectivelor stabilite, rezultatul dat demonstrează existența unor probleme de sistem, în special la compartimentul elaborării și aprobării actelor legislative și normative, standardelor calității, etc.  ”Pentru a schimba situația, a crește competitivitatea țării, trebuie să ne concentrăm eforturile în direcția sporirii eficienței instituțiilor publice, infrastructurii drumurilor, diversificarea surselor de obținere a surselor energetice, pregătirii cadrelor calificate, prelungirea vieții economic active a populației, etc”, a subliniat ministrul Economiei.

 

Problema resurselor umane a fost abordată și de alți membri ai Consiliului, care au accentuat că în direcția respectivă sunt necesare programe moderne de instruire a personalului, bazate pe experiența statelor care au trecut prin perioade similare de tranziție, reușind să transforme sectorul real al economiei în unul atractiv.

 

Analiza rezultatelor implementării Matricei de politici pentru anul 2016 indică că cele mai progrese  au fost înregistrate la componentele concurență (90%), impozitare și administrare fiscală (81%), facilitarea comerțului (74%) și infrastructura calității (71%). Concomitent, cel mai scăzut nivel a fost atestat la componentele accesul la știință, tehnologii și inovații (50%), resurse umane și accesul la resurse financiare (câte 53%), infrastructura energetică  și societatea informațională (câte 52%).

 

Consiliul pentru Competitivitate a examinat și Raportul de monitorizare pentru anul trecut a rezultatelor implementării Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016 – 2020. Generalizând rezultatele a fost constatat că rata de realizare a activităților stabilite în planurile anuale ale instituțiilor (117 sub-acțiuni pentru anul 2016) a constituit 76% (89 sub-acțiuni), 15.38% din sub-acțiuni au fost inițiate și sunt în curs de realizare (18 sub-acțiuni), iar 8.54% de acțiuni la sfârșitul perioadei de raportare nu au fost realizate (10 sub-acțiuni).

 

 

Conform analizelor, cele mai  înalte  rezultate au fost înregistrate în implementarea activităților legate de  maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale Investițiilor Străine Directe prin consolidarea legăturilor cu economia națională (80%), sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni (58%) și consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor (53,84%). În același timp, cel mai scăzut nivel în anul 2016, la realizarea acțiunilor a fost înregistrat la compartimentul îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export (23%).