Titlu

Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat a examinat și aprobat un șir de modificări și completări la proiectele de interes public național
07/06/2017 - 10:14

06 iulie 2017, Chișinău – La Ministerul Economiei a avut loc ieri ședința Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP), care a fost prezidată de Viceprim-ministru,  Octavian Calmîc, ministru al Economiei, în calitatea sa de vicepreședinte al CNPPP.

 

Octavian Calmîc, vicepreședintele Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat a menționat că ședința dată are drept obiectiv  coordonarea proiectelor de parteneriat public-privat de interes național, pentru a examina și introduce unele modificări și completări  a unor proiecte de Hotărâri de Guvern, în vederea îmbunătățirii acestora.

 

În această ordine de idei au fost examinate și aprobate inițiativele de parteneriat public-privat promovate de Ministerul Apărării privind “Construcţia şi exploatarea obiectivelor cu destinație locativă de serviciu şi a celor de menire social-culturală pentru colaboratorii Ministerului Apărării”, și a Ministerul Culturii privind “Executarea lucrărilor de reconstrucție a imobilului Teatrului – Studio „С улицы роз”, precum și cele inaintate de Ministerul Afacerilor Interne privind “Mansardarea Clădirii administrative a Serviciu Situațiilor Excepționale” și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor privind “Construcția unui complex locativ cu obiective de menire didactico-științifică și instruire pentru Î.S. Institutul de Cercetări Științifice în Construcții „INCERCOM” și efectuarea lucrărilor de reparație a clădirii administrative.

 

Referitor la inițiativa de proiect de parteneriat public-privat înaintată de Academia de Științe a Moldovei privind terenil și reconstrucția Centrului de calcul și a Blocului tehnic în Biblioteca academică ”Andrei Lupan”, a fost susținută parțial, iar pentru inițiativele de proiect ale Ministerului Educației privind proiectarea și construcția unor blocuri de locuit pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a angajaților instituțiilor de învățământ profesional tehnic au fost solicitate informații suplimentare mai ample pentru o examinare ulterioară. 

 

În finalul ședinței, ministrul Justiției Vladimir Cebotari a atenționat asupra necesității atragerii investițiilor private pentru construcția de locuințe în baza bunurilor de proprietate publică de stat, pentru a include în proiectele de parteneriat public-private și a obiectelor de menire socială pe lângă construcțiile date și dezvoltată infrastructura zonală a blocurilor locative și spațiilor adiacente.

 

Consiliul Național pentru parteneriatul public-privat este un organ consultativ, fără personalitate juridică, instituit în aprilie 2012 pentru consolidarea eforturilor în organizarea eficientă a parteneriatului public-privat. Funcția de bază a Consiliului constă în evaluarea politicii statului pentru definirea priorităților și strategiilor de implementare a parteneriatului public-privat în Republica Moldova.