Titlu

Consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale – o prioritate pentru CNPI
05/02/2017 - 19:26

2 mai, Chișinău – La Ministerul Economiei a avut loc astăzi Ședința Comisiei Naționale pentru Proprietatea Intelectuală (CNPI), la care au participat reprezentanții organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale, membri ai CNPI, prezidată de către Mihaela Gorban, Șef al Direcției generale cooperare economică internațională.

 

În cadrul ședinței au fost discutate subiecte ce țin de consolidarea și dezvoltarea sistemului de protecție a proprietății intelectuale, precum și, examinat și aprobat Raportului de monitorizare consolidat, referitor la realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017, privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale până în anul 2020 (perioada de raportare 2016).

 

De asemenea, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal, Procuraturii Generale, Agenției pentru Protecția Consumatorilor au prezentat informații referitoare la situația actuală și realizările înregistrate în domeniul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, dar și propuneri constructive în acest sens.

 

O prioritate pentru membrii Comisiei  sunt  acțiunile întreprinse de către autorități în vederea dezvoltării sistemului de protecție a indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate în Republica Moldova, precum și sistemului de gestiune a dreptului de autor și conexe, fiind prezentat modul de funcționare a sistemului, precum și evoluțiile înregistrate în acest domeniu, urmare a acțiunilor întreprinse de AGEPI.

 

Atenție sporită a fost acordată implementării Proiectului de asistență tehnică ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală (DPI)” în Republica Moldova și desfășurării Concursului ”Marca comercială a anului 2016” organizat de către AGEPI în cooperare cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

 

Mai multe informații despre Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală pot fi accesate la adresa: http://agepi.gov.md/ro/node/8003.

  

Notă: Comisia Națională pentru Proprietatea Intelectuală a fost instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 489 din 29 martie 2008 în scopul coordonării și asigurării interacțiunii ministerelor, altor autorități administrative centrale, precum și titularilor drepturilor de proprietate intelectuală în activitățile orientate spre dezvoltarea și consolidarea sistemului național de proprietate intelectuală, combaterea și prevenirea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală și lupta cu contrafacerea, importul și comercializarea în Republica Moldova a produselor contrafăcute. Din componența Comisiei menționate fac parte reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice la nivel de viceminiştri, organelor de drept şi de control, responsabile pentru protecţia drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale din domeniul proprietăţii intelectuale. Funcția de președinte al Comisiei este exercitată de către dl Octavian Calmîc, viceprim-ministrul Republicii Moldova, ministrul Economiei, iar cea de vicepreședinte - de către dl Octavian Apostol, director general AGEPI