D E C R E T pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului vamal Republica Moldova – Uniunea Europeană de substituire a Protocolului II la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană