D E C R E T pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Deciziei Subcomitetului pentru indicaţii geografice privind modificarea anexelor XXX-C şi XXX-D la Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunita