Decretul Preşedintelui nr. 1075-VII din 02.04.2014 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Protocolului adiţional 4 la Acordul de Amendare şi Aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA)