Deplasări de serviciu în străinătate

 În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)

 

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în trim.IV 2019

Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în trim.I-III 2019 
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2018
Informația privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate în 2017

 

 

 

 

 

 

Ultima actualizare 29.01.2020