Desemnarea în domeniul metrologiei

În cadrul Sistemului Naţional de Metrologie se desemnează persoane juridice pentru efectuarea următoarelor activităţi de metrologie legală:

 

1) verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

2) efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public specificate la art.12 alin.(1) din Legea metrologiei nr.19 din 4 martie 2016.

 

LISTA ENTITĂŢILOR  DESEMNATE ÎN SISTEMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare sau efectuarea măsurărilor oficiale (măsurări din domeniul de interes public)actualizat la situație din 01 octombrie 2020

 

Desemnarea se efectuează, în scopul confirmării oficiale a competenţei persoanei juridice pentru efectuarea activităţilor metrologice prevăzute de Legea metrologiei nr.19/2016, precum şi al ridicării nivelului de protecţie a cetăţenilor şi economiei naţionale de urmările nocive ale măsurărilor incorecte.

 

Pentru a desfăşura legal activităţi de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal sau activităţi de măsurări din domeniile de interes public, persoanele juridice trebuie să deţină certificate de desemnare valabile, eliberate de autoritatea centrală de metrologie – Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în conformitate cu „Regulamentul General de Metrologie Legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare şi pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public” aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1118 din 14.11.2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.467-479, art.1291).

 

Persoanele juridice care urmează să efectueze activităţile menţionate în punctul 2, înainte de a desfăşura aceste activităţi, sînt obligate să obţină desemnarea de la Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

 

Desemnarea oferă persoanei juridice dreptul de emitere a buletinelor de verificare metrologică şi de aplicare a marcajelor metrologice în limita domeniului de desemnare.

 

Persoanele juridice desemnate efectuează verificări metrologice ale mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, în calitate de laboratoare de verificare metrologică, sau măsurări în domeniile de interes public, în conformitate cu documentele normative din domeniul metrologiei legale specificate în art.6 alin.(3)-(5) din Legea metrologiei nr.19/2016.

 

Cererea pentru desemnare se depune conform procedurii stabilite la art.6 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, cu anexarea documentelor necesare (https://actpermisiv.gov.md).

 

Agenţii economici care au beneficiat de serviciul de desemnare sunt rugaţi să-şi expună opinia referitor la calitatea serviciului acordat prin completarea Chestionarului cu privire la gradul de satisfacţie a beneficiarului de serviciu

 

Actualizat 13.10.2020