Guvernul Republicii Moldova
MinisterulEconomiei șiInfrastructurii

Linia verde: 250 500

Titlu

Dezvoltarea comerțului regional între statele membre CSI
10/13/2017 - 16:48

13 octombrie, Chișinău - Aplicarea procedurilor uniforme de acreditare și procedurilor de evaluare a conformității  pentru a facilita dezvoltarea comerțului regional între statele membre CSI a fost obiectivul discutat și elaborat în cadrul unui șir de reuniuni a Comitetelor tehnico-științifice, organizate de Ministerului Economiei și Infrastructurii cu reprezentanții a mai multor țări din spațiul CSI (Rusia, Belarus, Kazahstan, Uzbekistan, Kîrgîstan, Tadjikistan, Ucraina, Azerbaidjan etc.), în perioada 12-14 octombrie 2017 la Chișinău.

 

În acest context, a avut loc a 40-a ședință a Comitetului tehnico-științific privind evaluarea conformității și a 40-a ședință a Comitetului tehnico-științific pentru acreditare din cadrul Consiliului Euro-Asiatic de Standardizare (EASC), privind elaborarea și implementarea proiectelor de acorduri pentru evaluarea conformității și acreditarea, precum și recunoașterea rezultatelor evaluării conformității.

 

Astfel, în cadrul acestor reuniuni și ședințe de lucru a Comitetelor tehnico-științifice a fost elaborat proiectul Acordului privind eliminarea barierelor tehnice în calea comerțului dintre țările CSI și introduse unele concepte actuale în Acordul privind recunoașterea reciprocă a acreditării organismelor de evaluare a conformității precum și a certificării. De asemenea, au fost discutate aspectele ce țin de Concursul CSI privind Premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor și efectuate schimburi de experiență privind organismelor de acreditare ale țărilor din spațiul CSI referitor la evaluarea conformității comparative cu Organismele  de acreditare recunoscute de ILAC/IAF.

 

 

Această platforma de colaborarea în domeniul evaluării conformității și acreditării contribuie la sprijinirea eforturilor de promovare și facilitare a dezvoltării comerțului regional între statele membre ale CSI.

 

 

Aplicarea procedurilor uniforme de acreditare, precum și a procedurilor de evaluare a conformității  vor permite operatorilor economici să concureze pe piață cu un produs sau un serviciu de calitate.

 

 

Acordurile semnate anterior în cadrul EASC, precum și proiectele de decizii noi, care au fost dezvoltate în aceste zile vor ajuta la stabilirea priorităților pentru viitorul apropiat în scopul facilitării comerțului în lipsa barierelor tehnice. 

Imagini: 
modelul_costului