Titlu

Dezvoltarea regională echilibrată și durabilă pe agenda Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale
10/27/2015 - 18:11

27 octombrie, ChișinăuDezvoltarea social-economică echilibrată și durabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova trebuie să fie obiectivul cheie al Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională (SNDR) pentru anii 2016-2020, a menționat astăzi în cadrul ședinței Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR) viceprim-ministru, ministrul Economiei, Stephane Bride.

 

În opinia viceprim-ministrului Stephane Bride, la elaborarea unei noi strategii este necesară inițierea unei platforme de consultări cu societatea civilă, administrațiile publice locale, partenerii de dezvoltare și alte instituții pentru a stabili sectoarele țintă, care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții, crearea noilor locuri de muncă și dezvoltarea durabilă a regiunilor. ”Noua Strategie trebuie să constituie o continuitate a proiectelor implementate în cadrul SNDR în perioada anilor 2013-2015, obiectivele de bază fiind asigurarea accesului la servicii și utilități publice de calitate, creșterii economice durabile în regiuni și guvernanță îmbunătățită în domeniul dezvoltării regionale”, a specificat viceprim-ministrul Bride.

 

Potrivit ministrului Economiei, Stephane Bride, implementarea proiectelor ce țin de dezvoltarea regională constituie una din prioritățile programului de activitate al Guvernului, deoarece doar în condițiile unor regiuni dezvoltate sub toate aspectele putem vorbi despre o evoluție a tuturor sectoarelor economiei naționale, creării unor condiții egale de trai și activitate pentru toți cetățenii Republicii Moldova.

 

Prezentând rezultatele implementării Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru perioada anilor 2013-2015, reprezentanții ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcțiilor au menționat că în perioada vizată au fost întreprinse activității de implementare a 26 proiecte de dezvoltare regională, a fost continuat procesul de planificare regională sectorială pentru patru domenii - apă și sanitație, managementul deșeurilor solide, eficiența energetică a clădirilor publice, drumuri regionale și locale, etc.

 

Conform informațiilor prezentate, pe parcursul anilor 2013-2015,  în domeniul aprovizionării cu apă potabilă și servicii de canalizare au fost construiți 122,45 km rețele de apeduct și 23,1 km rețele de canalizare, iar în domeniul infrastructurii drumurilor a fost îmbunătățită starea drumurilor publice pe o lungime totală de 52,838 km, etc.

 

De asemenea, CNCDR a discutat problema redistribuirii mijloacelor financiare ale Fondului naţional pentru dezvoltare regională pentru anul 2015. Reieșind din potențialul de valorificare a mijloacelor Fondului până la finele anului, la propunerea Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Consiliul a decis reducerea alocațiilor destinate pentru 16 proiecte cu peste 87 de milioane lei, iar în cazul a trei proiecte, care țin de reparația capitală a trei drumuri locale și impulsionarea dezvoltării social-economice a localităților după cursul inferior a râului Nistru, din zona de stepă şi încurajarea turismului în zona de frontieră, s-a decis de a aloca suplementar circa 46 milioane de lei.

 

Consiliul Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale a mai decis ca numirea orașului Comrat în calitate de centru al Regiunii de dezvoltare Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia.