DIRECŢIA COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

DIRECŢIA COOPERARE INTERNAŢIONALĂ 

 

Direcția cooperare internațională are misiunea de dezvoltare a direcțiilor strategice ale politicii economice externe ale statului, în vederea integrării economiei naționale în cea globală și protejării intereselor economice naționale, precum și promovarea, extinderea și diversificarea colaborărilor bilaterale și multilaterale, reciproc avantajoase, la nivel internațional.

 

În funcțiile direcției se încadrează dezvoltarea cadrului legal bilateral la nivel interstatal, interguvernamental, interministerial și interegional, care reglementează relațiile comercial-economice și investiționale ale Republicii Moldova cu alte state, implementarea și monitorizarea aplicării tratatelor economice internaționale, înființarea comitetelor mixte și a grupurilor de lucru, activitatea cărora este reglementată prin acorduri, tratate economice bilaterale și multilaterale, precum și coordonarea implementării deciziilor luate de comitetele mixte și grupurile de lucru privind colaborarea comercial-economică.

 

Şef  direcţie - Cristina CEBAN

Tel.: (+373 22) 250 554

E-mail: cristina.ceban@mei.gov.md

 

Şef adjunct direcţie, șef secție - Inneta PANURCO

tel.: (+373 22) 250 611

e-mail: inetta.panurco@mei.gov.md

 

Consultant principal – Laura BANEALITE

E-mail: laura.banealite@mei.gov.md  

Tel.: (+373 22) 250 647

 

Consultant principal – Olga VOLCOV

E-mail: olga.volcov@mei.gov.md   

Tel.: (+373 22) 250 623

 

Consultant superior –  Adriana POGOLȘA

E-mail: adriana.pogolsa@mei.gov.md

Tel.: (+373 22) 250 637

 

Consultant principal– Lucia MURSA

E-mail: lucia.mursa@mei.gov.md     

Tel.: (+373 22) 250 637