DIRECŢIA INFRASTRUCTURA CALITĂŢII ŞI SECURITATE INDUSTRIALĂ

     Direcţia infrastructura calităţii şi securitate industrială are misiunea de asigurare a dezvoltării şi aplicării cadrului legislativ în domeniul standardizării, reglementării tehnice şi evaluării conformităţii, precum şi monitorizării procesului de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii. De asemenea, Directia este responsabila de asigurarea uniformităţii, exactităţii, legalităţii şi corectitudinii măsurărilor în Republica Moldova prin elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul metrologiei, perfecţionarea cadrului legislativ pentru asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de unităţi de măsură, etc. Promovarea politicii statului în domeniul supravegherii tehnice şi securităţii industriale prin asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă, asigurarea  unui cadru normativ-tehnic adecvat, promovarea implementării noilor tehnologii şi echipamente performante, precum şi coordonarea activităţilor de formare profesională în domeniu, este un alt rol al Directiei. 

 

Șef Direcție – Marian MAMEI

tel.: (+373 22) 250 553

e-mail: marian.mamei@mei.gov.md

 

Șef adjunct Direcție  - Viorica Bejan 

tel.: (+373 22) 250 642

e-mail: viorica.bejan@mei.gov.md