DIRECŢIA INFRASTRUCTURA CALITĂŢII ŞI SECURITATE INDUSTRIALĂ

Direcţia infrastructura calităţii şi securitate industrială are misiunea de asigurare a dezvoltării şi aplicării cadrului legislativ în domeniul standardizării, reglementării tehnice şi evaluării conformităţii. Directia este responsabila de promovare a uniformităţii și exactităţii măsurărilor în Republica Moldova prin elaborarea şi promovarea politicii statului în domeniul metrologiei, perfecţionarea cadrului legislativ pentru asigurarea trasabilităţii rezultatelor măsurărilor la Sistemul Internaţional de unităţi de măsură.

Direcția promovează politica statului în domeniul supravegherii pieței și protecției consumatorilor, supravegherii tehnice şi securităţii industriale prin elaborareaa unui cadru normativ și tehnic adecvat.

 

Șef Direcție – Marian MAMEI

tel.: (+373 22) 250 553

e-mail: marian.mamei@mei.gov.md

 

Șef adjunct Direcție  - Viorica Bejan 

tel.: (+373 22) 250 642

e-mail: viorica.bejan@mei.gov.md