DIRECŢIA INFRASTRUCTURA DE COMUNICAŢII

În realizarea funcţiilor sale, Direcţia îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

Definirea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniile de comunicații electronice și poștale, elaborarea şi promovarea documentelor de politici și actelor legislative și normative, precum și altor documente departamentale în domeniile de competenţă, elaborarea documentelor de politici privind implementarea serviciului universal în domeniile de competență, asigurarea implementării documentelor de politici şi actelor legislative și normative privind dezvoltarea infrastructurii de comunicații electronice de bandă largă (broadband), promovarea implementării Programului privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, elaborarea reglementărilor tehnice în utilizarea spectrului de frecvenţe radio şi staţiilor de radiocomunicaţii, de proiectare, construcţie şi exploatare a reţelelor şi instalaţiilor de comunicaţii electronice, cât și în sectorul comunicațiilor poștale, elaborarea propunerilor privind adoptarea standardelor internaţionale din domeniile de competență ca standarde moldovene, promovarea implementării bunelor practici privind reziliența, integritatea și securitatea rețelelor de comunicații electronice, asigurarea gestionării transparente şi eficiente a spectrului de frecvenţe radio pentru utilizare neguvernamentală.

  

Contacte:

 

Șef Direcție - Sergiu BOCANCEA

tel.: (+373 22) 250 651

e-mail: sergiu.bocancea@mei.gov.md

 

Șef-adjunct  - Vitalie Boboc

tel.: (+373 22) 250 643         

e-mail: vitalie.boboc@mei.gov.md

 

Consultant principal - Andrian Dumeniuc

tel.: (+373 22) 250 532  

e-mail: andrian.dumeniuc@mei.gov.md

 

Consultant principal - Valeriu Gribincea

tel.: (+373 22) 250 630  

e-mail: valeriu.gribincea@mei.gov.md

 

Consultant superior - Tatiana Petrache               

tel.: (+373 22) 250 643  

e-mail: tatiana.petrache@mei.gov.md

 

Consultant superior - 

tel.: (+373 22) 250 631  

e-mail: