DIRECȚIA INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

DIRECŢIA INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

 

     Direcția infrastructura de transport este subdiviziunea funcțională din structura organizatorică a Ministerului Economiei și Infrastructurii și este coordonator și promotor al politicilor în domeniul infrastructurii drumurilor, are misiunea de a contribui la dezvoltarea reţelei drumurilor publice naționale din ţară prin elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul infrastructurii drumurilor precum și acordarea suportului autorităţilor publice centrale şi locale pe chestiunile ce au tangenţă cu domeniul infrastructurii drumurilor, întreținere și siguranță rutieră.

 

     Lista colaboratorilor Direcției infrastructura de transport:

 

Șef Direcție - Radu ROGOVEI

tel.: (+373 22) 250 695

e-mail: radu.rogovei@mei.gov.md

 

Consultant principal - Tatiana Buzovschi

tel.: (+373 22) 250 538

e-mail: tatiana.buzovschi@mei.gov.md

 

Consultant principal – Ion Eremia

tel.: (+373 22) 250 674

e-mail: ion.eremia@mei.gov.md