DIRECŢIA MANAGEMENT INSTITUŢIONAL

DIRECŢIA MANAGEMENT INSTITUŢIONAL
 
- Coordonează procesul de elaborare a bugetului în cadrul Ministerului, de evidență contabilă și gestiune financiară, precum și de transparența cheltuirii mijloacelor bugetului;
- Coordonează activitatea ce ține de asigurarea juridică a Ministerului, procesul de achiziții publice de bunuri și servicii pentru necesitățile aparatului central al Ministerului și instituțiile din subordine precum și de reprezentarea intereselor Ministerului în instanțele de judecată și alte instituții;
- Coordonează procesul de implementare şi promovare a politicii şi procedurilor de personal;
- Coordonează  procesele ce țin de managementul documentelor în cadrul Ministerului;
- Coordonează activitățile ce țin de implementarea agendei e-Transformare în cadrul Ministerului;
- Coordonează procesele de informare şi comunicare eficientă a Ministerului cu publicul larg, reprezentanții societății civile şi cu  mijloacele de informare în masă.
 
 
Șef Direcție – Alexandru OTGON

Tel.: (+373 22) 250 654

e-mail: alexandru.otgon@mei.gov.md