Titlu

Educația profesională și necesitățile economice ale țărilor din bazinul Mării Negre au fost discutate la Chișinău
04/24/2015 - 14:02

24 aprilie 2015, ChișinăuViceministrul Economiei, Octavian Calmâc a participat la Conferința Internațională ”Educația Profesională și Necesitățile Economice ale țărilor din Bazinul Mării Negre” (”Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region”), desfășurată, astăzi, la Chișinău.

 

Agenda reuniunii a inclus sesiuni de prezentări despre calitatea învățământului formal, rolul tehnologiilor de informare și comunicare în procesul de educație, valorile și prioritățile educației în sec. XXI, racordarea științei și educației la cerințele pieței ș.a.

 

În discursul său, Octavian Calmâc a menționat despre impactul direct al lipsei forței de muncă calificate asupra calitățiii mediului de afaceri din țara noastră, subliniind că această constrângere poate fi depășită numai printr-o reformă profundă a sistemului educațional național, prin intervenții urgente în învățământul vocațional.  

 

”Calitatea educației, a învățământului vocațional, în special, determină în mare măsură dezvoltarea economiei. Iată de ce racordarea sistemului educațional la cerințele pieței muncii, investirea în acest sector important, trebuie să devină o prioritate națională dacă ne dorim o forță de muncă eficientă și o rată de angajare înaltă. Mai ales în contextul valorificării oportunităților ZLSAC și a integrării europene”, a spus viceministrul Economiei.   

  

În anul 2015 Republica Moldova deține președinția în cadrul OCEMN, propunându-și o agendă consistentă de evenimente și reuniuni în domeniul cooperării comercial-economice. Astfel, următoarea reuniune ministerială în acest domeniu va avea loc la 29 mai 2015, la Chișinău.

 

La eveniment a participat președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, Ambasadorul și secretarul general al OCEMN, Victor Țvircun, președintele Academiei de Științe a RM, Gheorghe Duca, reprezentanți ai mediului academic din România, Rusia și UE.