Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului-verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei