Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea metodologiei sectoriale de planificare a activităţii de control desfăşurate de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase