Titlu

Evaluarea condițiilor și procesului de emitere a autorizațiilor speciale de transport în atenția MEI
10/22/2019 - 17:57

Astăzi, 22 octombrie 2019, a avut loc prezentarea publică a rezultatelor evaluării condițiilor și a procesului de emitere a autorizației speciale de transport. Ședința de lucru, desfășurată sub auspiciul Ministerului Economiei și Infrastructurii, a fost organizată de Agenția Națională Transport Auto (ANTA) în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova (Programul USAID), experții căruia sînt cei care au realizat studiul de evaluare. La eveniment au participat: Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Svetlana Dogotaru; Secretarul de Stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii, Andrei Ciornîi; Directorul adjunct al ANTA, Igor Guja; Directorul Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, Douglas Muir; reprezentanții mediului de afaceri, partenerilor de dezvoltare și instituțiilor publice.

 

În cadrul ședinței au fost prezentate principalele constatări ale analizei procesului de emitere a Autorizației Speciale de Transport (AST); rezultatele estimării costurilor administrative ale activităților aferente procedurii de obținere a AST; analiza comparativă cu alte țări a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise (taxa de depășire). Totodată, au fost discutate propunerile privind optimizarea procesului de emitere și aplicare a AST, precum și pentru stabilirea taxei de depășire.

 

„Ședința de lucru de astăzi și mai cu seamă subiectele de pe agendă – sunt foarte importante, întrucât instituțiile de resort și actorii implicați în acest domeniu analizează și vin cu ajustările de rigoare privind procesul de emitere a autorizațiilor speciale de transport. Sper ca dialogul să fie constructiv și să pună baza la dezvoltarea unui program strategic eficient”, a declarat Svetlana Dogotaru.

 

Domnul Igor Guja a comunicat despre importanța analizei impactului de reglementare a procesului de emitere a AST în vederea facilitării procesului de armonizare a cadrului normativ al Republicii Moldova cu cel al Uniunii Europene. ”Constatările stabilite în analiza procesului de emitere a AST de către ANTA privind circulația pe drumurile publice a transporturilor cu greutăți și/sau gabarite ce depășesc limitele admise, precum și propunerile discutate, vor sta la baza optimizării procesului de emitere a acestora”, a declarat dumnealui.

 

„Evaluarea condițiilor și a procesului de emitere a AST, efectuată de Programul USAID Reforme Structurale în Moldova, are ca scop îmbunătățirea procedurii date și uniformizarea taxelor, conform bunelor practici regionale și internaționale”, a subliniat la rîndul său Douglas Muir.

 

De asemenea, în cadrul evenimentului a fost prezentat proiectul „Conceptul tehnic al Sistemului de Management Integrat” al Agenției Naționale Transport Auto (ANTA). Acest concept este compus din mai multe parți componente, una din acestea fiind sistemul informațional „e-Autorizație transport”, care este dezvoltat cu suportul Programului USAID.