Titlu

Finalizarea cu succes a proiectului „Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
04/28/2017 - 17:29

28 aprilie, Chișinău - Viceprim-ministru, Octavian Calmîc, ministru al economiei, în cadrul conferinței de finalizare a proiectului Asistență pentru Republica Moldova în procesul de implementare DCFTA, finanțat de UE, a menționat că implementarea proiectul de asistenta DCFTA a avut o contribuție semnificativă și valoroasă atât pentru Guvern și cetățenii țării, cât și în procesul de integrare europeană.

 

În decursul celor mai bine de 3 ani de activitate, proiectului DCFTA a contribuit la consolidarea capacității sectorului public și privat în procesul de proiectare și selectare a politicilor de armonizare legislativă la standardele europene, de coordonare, implementare, comunicare, monitorizare și evaluare a politicilor, a accentuat Octavian Calmîc.

 

În acest context, Viceprim-ministru, Octavian Calmîc a mulțumit Delegației Uniunii Europene și partenerilor de dezvoltare pentru sprijinul oferit RM prin proiectul DCFTA , accentuând suportul oferit funcționarilor publicii printr-un șir de vizite de studiu și ședințe internaționale. De asemenea, pentru dialogul bilateral permanent între Moldova și UE prin care a fost oferită consultanță în procesul de elaborare a actelor legislative de armonizare, precum și aproximarea unui număr considerabil de regulamente și directive UE.

 

Pirkka Tapiola, Ambasadorului UE în Republica Moldova, a estimat că proiectul a fost realizat cu succes, subliniat importanța implementării DCFTA în Republica Moldova și a mulțumit echipei proiectului, precum și Ministerului Economiei pentru eforturile depuse în acest sens, apreciind colaborarea cu Ministerul Economiei ca una eficientă în implementarea DCFTA.

 

De asemenea, Pirkka Tapiola, a menționat că avantajele pozitive din implementarea DCFTA în Moldova sunt mai bune decât se aștepta, inclusiv a fost înregistrată o creștere de până la 65% a exporturilor moldovenești către UE și a celor agricole (30%).

 

În aceiași ordine de idei, Tina Golfi, liderul proiectului DCFTA, a trecut în revistă cele mai importante realizări ale proiectului, preferindu-se la asistența acordată instituțiilor care s-au ocupat de implementarea DCFTA, elaborarea planurilor de acțiune privind punea în aplicare a DCFTA, prioritățile de armonizare legislativă și consultanța în sectoare precum supravegherea pieței, vamă, comerțul cu servicii și mărfuri, etc. De asemenea, Tina Golfi a menționat și strategia de comunicare elaborată de proiectul DCFTA, dar și a site-ului www.dcfta.md în vederea sensibilizării opiniei publice și asigurării suportului pentru mediul de afaceri.

 

În încheiere, Mihaela Gorban, șefa Direcției Generale Cooperare Economică Internațională a mulțumit întregii echipe, atât celor din proiect, cât și colegilor din ministerele implicate, pentru efortul depus în implementarea DCFTA în Republica Moldova.

 

Proiectul DCFTA a avut o durată de 41 luni și un buget de 2.8 milioane de euro oferiți de Uniunea Europeană.