Funcții/ Atribuții

Funcţiile Ministerului Economiei în domeniul comerţului interior:

 

a) elaborarea şi promovarea politicii de stat privind dezvoltarea comerţului interior şi exterior şi a prestărilor de servicii reieşind din priorităţile şi domeniile reglementate de stat; 

b) elaborarea reglementărilor pentru desfăşurarea activităţilor din comerţ; 

c) monitorizarea activităţilor din comerţ; 

d) elaborarea mecanismului de formare a preţurilor/tarifelor la produsele/serviciile social importante; 

e) promovarea mărfurilor autohtone; 

f) asigurarea protecţiei drepturilor consumatorilor.

 

 

Pentru îndeplinirea funcţiilor de bază ale Ministerului, Direcţia comerţ interior are următoarele atribuţii:

 

1) elaborează programe de stat şi strategii de dezvoltare a comerţului interior; 

2) elaborează proiecte de acte legislative şi normative în vederea perfecţionării legislaţiei în domeniul comerţului interior; 

3) înaintează propuneri privind reglementarea şi susţinerea producerii şi comercializării mărfurilor şi a serviciilor; 

4) coordonează activităţile organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale în domeniul comerţului interior;

5) monitorizează (gestionează) Sistemul Informaţional în Comerţ prin intermediul autorităţilor administraţiei publice locale (structurile respective cu profil economic); 

6) examinează propunerile persoanelor fizice şi juridice în scopul dezvoltării raporturilor din domeniul comerţului, precum şi a petiţiilor acestora; 

7) înaintează propuneri privind perfecţionarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social-importante şi cele reglementate de stat; 

8) înaintează propuneri privind optimizarea atribuţiilor organelor de stat abilitate cu funcţii de control în domeniul comerţului; 

9) iniţiază, organizează şi desfăşoară iarmaroace şi expoziţii republicane, organizează seminare, mese rotunde, trainninguri etc. în scopul instruirii şi perfecţionării cadrelor din domeniul comerţului, informării populaţiei referitor la problemele ce ţin de comerţ;

10) susţine activitatea comerţului bursier şi a celui electronic.

 

CONTACTE: 

 

1)Svetlana Ţurcanu

Şef  Direcţie

Tel. (22) 250-611

e-mail: svetlana.turcanu@mec.gov.md

 

2)Rodica Vozian

Consultant superior

Tel. (22) 250-613

e-mail: rodica.vozian@mec.gov.md