H O T Ă R Î R E pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor