HG nr. 782 din 01.08.2018 сu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenţia pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței