Hotărâre cu privire la numirea în funcţie a domnului Gheorghe CERVEN nr. 195 din 19.03.2014