Hotărâre pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului nr. 295 din 23.04.2014